.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

494. Akarat. Akarat, szabad akarat, szabad elhatározás, saját akarata, függetlenség.
Kény, kedv, kénye-kedve, tetszés, akarat, kívánság.
Tetszik neki, kedve tartja.
Ahogy tetszik, tetszés szerint, ízlése, akarata, kívánsága szerint, ahogy kedve tartja. Tessék!
(Ném. Es beliebt ihm, nach Belieben.)
Önként, tetszése szerint, szabadon, függetlenül, önszántából, kedve szerint, kénye-kedve szerint, saját szakállára, saját belátása szerint.
Készakarva, szántszándékkal, szándékosan, célzatosan, kiszámítva, tervszerűen, akarattal.
Akar, akaródzik, tetszik neki; kíván, szándékozik, szándéka, szándékában van, feltett szándéka; készül, tervez, céloz.

495. Kénytelenség. Kénytelenség, szükség, kényszer, kényszerűség. A muszáj nagy úr.
Végzet, sors. Jó sors, balsors.
Kell (muszáj), kénytelen vele, kényszerítve van rá, rákényszerül, köteles vele, rá van szorulva, utalva, utasítva; kutya kötelessége, nem tehet másképp, keze kötve van, vak eszköz, nem tud előle kitérni, mit csináljon egyebet? nem marad egyéb hátra, mentő szalmaszál, szükség törvényt bont, nincs más választás.
Hódol, meghódol, megadja magát, beadja a derekát, beadja a kulcsot, beletörődik, lerakja a fegyvert, térdet-fejet hajt, hűséget fogad, esküszik, meghunyászkodik, térdre esik.
Szükséges, kikerülhetetlen, kénytelen, elmaradhatatlan, múlhatatlan, mellőzhetetlen, önkéntelen, kényszeredett, erőltetett; tartozó.
Szükségképpen, önkéntelenül, akaratlanul, kényszeredve, okvetlenül, múlhatatlanul, feltétlenül, elkerülhetetlenül, elengedhetetlenül, kénytelen-kelletlen, akarva, nem akarva, mindenképpen, mindenesetre, mindenáron; kerüljön bármibe; ha törik, ha szakad.

496.  Készség. Készség, hajlandóság, előzékenység, kedv valamihez, beleegyezés, hozzájárulás.
Kész, hajlandó, előzékeny.
Akar, kedve van, kedvet érez, beleegyezik, belemegy, hozzájárul. Örömest, örömmel, szívesen, ezer örömmel, tiszta szívből, készségesen, előzékenyen, a legnagyobb örömmel v. készséggel v. előzékenységgel, szíves örömest.

497.  Vonakodás. Vonakodás, húzódozás, elkerülés, ellenszenv, ellentmondás, nemtetszés, tartózkodás, tétovázás, halogatás.
Vonakodik, húzódik, fázik tőle, kerül, ellentmond, nem tetszik, tartózkodik, tétováz, halogat.
Kötélnek nem áll; nem áll rúdnak; ellenkezik.
Kelletlenül, kedve ellenére, kedvetlenül, vontatva, húzódozva, tétovázva, halogatva.

498.  Elhatároz. Elhatároz, eltökéli, elszánja, rászánja magát, ráadja a fejét, határozatot hoz, határozattá emel, kimond, végzést hoz, elvégez, kapja magát.
Kapja magát = nagy hirtelen határozza el magát, és rögtön végre is hajtja szándékát.
Megmarad szándéka v. akarata mellett, nem enged, nem tágít, ragaszkodik.
Elhatározás, eltökélés, elszánás, határozat, végzés, szándék, akarat, ragaszkodás, következetesség.
Határozottan, elhatározólag, keményen, rendületlenül, megmásíthatatlanul, következetesen.

499.  Haboz. Haboz, tétováz, ingadozik, nem tudja magát elhatározni. Tétovázás, habozás, következetlenség,-ingadozás, huzavona, tanácstalanság. Tétován, habozva, ingadozva, tanácstalanul.
Habozó, tétovázó, tanácstalan, ingadozó, következetlen.

500.  Makacs. Makacs, makacskodó, akaratos, nyakas, keménynyakú, vastagnyakú, nyakaskodó, engedetlen, engedetlenkedő, szófogadatlan, önfejű, fejes, fejeskedő, agyas, keményagyú, csökönyös, makrancos, makrancoskodó, megrögzött, konok, megátalkodott, dacos, dacoskodó, durcás.
Makacsság, makacskodás, akaratosság, nyakasság, nyakaskodás, önfejűség, fejesség, fejeskedés, makrancosság, makrancoskodás, konokság, megátalkodottság, dac, dacoskodás, engedetlenség.
Makacskodik, megátalkodik, nyakaskodik, fejeskedik, makrancoskodik, megköti magát, dacol, dacoskodik, megcsökönyösödik, megbicsakolja magát, meg-bakolja magát.
Makacsul, nyakasán, önfejűleg, fejesen, makrancosán, konokul, megátalkodottan, dacosan, durcásan.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal