.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

301.  Légcső. Légcső, tüdő, gége, gégefő, torok; szellőző, szellőztetőkészülék, szélkerék.
Szív, kiszív, szívogat, szop, szopogat, szürcsöl, szürcsölget, szörpöl, szörpöl-get, hörpint, kortyant; szippant; szivattyúz; szipolyoz, kiszipolyoz. 
Szivattyúz = arra való eszközzel, szivattyúval szív folyadékot tartóból. 
Szipolyoz = mástól folyton pénzt csikar ki.

302.  Hab. Hab; tajték, hullám.
Habos, habzó, hullámzó, tajtékozó, pezsgő. 
Habzik, hullámzik, pezseg, forr, fő.

303.  Pép. Pép, csiriz, kocsonya, gyümölcsíz, aludtej; nyalka, cefre, sár, moslék.
Pépes, csirizes, kocsonyás, nyálkás; sáros.
Záklyás, irgyes, copákás, szalonnás, szappanos, keletlen = rosszul dagasztott vagy rosszul sült kenyérről mondják.
Pépesedik, megsűrűsödik, megalszik, kocsonyásodik, nyálkásodik.

304.  Zsír. Zsír, zsiradék; szalonna, háj; töpörtyű, porc, kurcina, csörge; fagy-gyú; szappan. Olaj; vaj; kátrány; kenőcs; kőolaj; szurok.
Zsíros, hájas, szalonnás, töpörtyűs, faggyús, faggyas, szappanos, olajos, vajas, bekátrányoz, szurkos.
Bcolajoz, beken, beszappanoz, bezsíroz, bekátrányoz.

305.  Szerves. Szerves, élő, lélegző, szülött. Szerv, szervezet; élet; létért való küzdelem.
Él, megél, életben van, lélegzik; születik, megszületik, a világra születik v. jön; létrejön. 
Élet, születés.

306.  Szervetlen. Szervetlen anyag v. test v. világ; ásvány, ásványország. 
Szervetlen; élettelen, holt.

307.  Halál. Halál, veszte, kimúlás, élet vége, végső perc, vonaglás, végső óra, végső éjszaka, utolsó fohász, végső álom, örök nyugodalom; elhalálozás.
Haldoklik; alig. él; alig lélegzik; alig piheg; fogy a párája; nem messze viszi; megérett a halálnak; ma-holnap az élete; csak hálni jár belé a lélek; már nem sok az élete; nem lesz többet ember belőle; nem él meg; még a halál láza is kiütött rajta; nem kel fel többet; ütött az órája; halálát várják; az a nyavalya a földbe viszi; belehal; az utolsó lélegzetet nyögi; nem ér az élete egy hajítófát; nincs remény az életéhez; nem marad meg; azt már csak a halál gyógyítja meg; vége az életének; elnehezedett; halódik; halófélben van; vívódik a halállal; vonaglik; a végét járja; az utolját járja; dögrováson van; nehezen ér több kakukkszót; halálán van; már kiverte a halál vize; halál kutyái ugatnak belőle; földbe viszi a baj; nem ér több holnapot; koporsóban a fél lába; nem ér az élete egy poltúrát; halálára jut; itt van élete vége, utolja; megadják neki az utolsó kenetet; egy órája sincs már hátra; döglődik.
Meghal, elhal, kihal, elhalálozik, belevész, elvész, odalesz, kiadja a lelkét, kibocsátja lelkét; lehelete megszegik, elhuny, átszellemül, átszenderül, elköltözik örökre, elköltözik a másvilágra, szörnyethal, elhull, elpatkol, fűbe harap, elesik (a csatában).

Pl. Egy gondolat bánt engemet:
         Ágyban, párnák közt halni meg.
         ------------------------------------------
Ott essem el én,
A harc mezején.
-----------------

                                                          
                                                (Petőfi)

Megdöglik, meggebed, felfordul, elhull, kiadja páráját, kimegy belőle a szusz.
Meghalt, kiment belőle a lélek; megdicsőült; elállt a lélegzete; halva van; végsőt lehellett; halálát lelte; már nincs szuflája; odavan; kilehelte a lelkét; vége van; kiadta a páráját; kifújta a páráját; otthagyta a fogát; kiterítették; Istenben boldogult; már nincs benne élet; elragadta a halál; elvitte a halál; kimúlt; elmúlt; megszakadt az élete; elbúcsúzott az élettől; elesett a csatában; elhullott; örökre elaludt; lehunyta a szemét; letette életét; hideg föl árnyékába borul; halálos hályog takarja szemét; halál fia; földet fal; fűbe harapott; földbe enyészik; kimúlt ez árnyékvilágból; deszka közé teszik; megkönnyebbedik ágya szalmája; deszkát árul; nem eszik több kenyeret; leszakadt a csillaga; meghalálozott; kiment, kiröpült belőle a lélek; leesett az álla; felfordult a szeme; lelke kiszakadt a testéből; örökös éjszakára virrad; földet húznak raja; rájött a halálos este; megboldogult; kiszenvedett; elaludt az Úristenben; kinyújtóztatták; a halál fogára jut; koporsóba teszi a halál; beteszi ajtaját a halál; kibúcsúzik lelke a testéből; a halál horgára akadt; egy lett a halállal; elejtette a kiskést (kiskanalat); elragadta a Szent Mihály lova; ráfektették a Szent Mihály lovára; lehunyt a szeme fénye; üresen hagyta csizmáját; sírba szállott; örök álomra hunyta le szemeit; alussza örök álmát; őseihez tért; a könyörtelen Párka elvágta élete fonalát; leszállott a Hádészbe; megfizette Kharónnak az obulust.
Halálos. Halált hozó. Néhai, volt, egyszeri, egykori, boldogult.

308. Öl. Öl, öldököl, öldös, megöl, kiöl, leöl; gyilkol, meggyilkol; legyilkol; vérengzik; agyonüt, agyoncsap, agyonver, agyonvág, agyonszúr; leüt; levág; leszúr; lefejez, lenyakaz, fejét veszi v. levágja, kivégez, kardélre hány, lekaszabol, mészárol, lemészárol, felkoncol, összeaprít, összetapos, agyontapos, széttép; agyonlő, lelő, ledurrant; lelövöldöz; nyársba húz, karóba húz; megnyúz elevenen; fojt, megfojt, felköt, felakaszt, felfeszít, felmagasztal; vízbe fojt v. fullaszt, fojtogat; máglyán eléget, elevenen eltemet; elpusztít, megmérgez, megéget, elveszt, kioltja életét, megfosztja életétől, másvilágra küld, pokolra küld, sírba taszít.
Főbe (fejbe) üt v. ver v. kólint, agyba-főbe ver, megagyabugyál, fültövön v. halántékon v. agyonüt; lebunkóz.
Lebunkóz = ragályos kórban szenvedő állatot agyonüt, a ragály tovaterjedésének meggátlása céljából (ném. Keulen).
Orozva gyilkol, láb alól eltesz, elemészt,
Gyilkosság, orgyilkosság, gyilkolás, vérontás, vérfürdő, vérengzés, mészárlás, kaszabolós, kivégzés, öldöklés, vadászat.
Öldöklő, vérengző.
Öngyilkos lesz, öngyilkosságot követ el, elveszti magát, elemészti magát, fejbe lövi magát, főbe lövi magát, megöli magát, agyonlövi magát, felköti magát, felakasztja magát, vízbe ugrik, megmérgezi magát, kioltja saját életét, megfosztja saját életétől.
Gyilkos, orgyilkos; öngyilkos.
Gyepmester, sintér, kutyaverő, csamargó, pecér.

309.  Hulla. Hulla, holttest, a halott, tetem, hűlt tetem, porhüvely. Dög = állat hullája.

310.  Eltemet. Temet, eltemet, elhantol. behantol, elföldel, eltakarít, koporsóba tesz, örök nyugalomra helyez, kiviszi a temetőbe, megadja neki a végtisztességet; elás.
Temetés, temetkezés, elhantolás, elföldelés, eltakarítás, végtisztesség, gyászszertartás; elásás. Sírásó. 
Sír, sírbolt, verem. 
Sírkert, temető, cinterein. 
Sírkő, síremlék, síroszlop, fejfa, sírkereszt.

311.  Állat. (Csak a legfontosabb hazai állatok vannak bemutatva.) Állat, háziállat, marha; vad; vadállat.
Ló, tátos, gebe; csődör, mén, monyas, monyi; kanca, anyaló, kabala, kacola; paripa, heréit; csikó, maca, maci.
Tátos ló = népmesebeli ló, bűbájos tulajdonságokkal; tréfásan sovány, borzas, horgas lábú lóról is mondják.
Gebe = ném. Schindmähre; kabala, kacola = rossz, vén kanca.
A ló szőrének színe szerint lehet: fehér, deres, almásderes, vasderes;'szürke, almásszürke, hamvasszürke, seregély szürke, egérszőrű; szürkefakó, zsufa, fakó, fakósárga, veressárga, szögsárga, sárga, veres; pej, pejkó, fakópej, barnapej, barna, ráró, fekete; tarka, sárgatarka, tarkapej.

Kese lábú = alsó lábszára világosabb színű.
Hóka = homlokán fehér csillag van.

Kocsi elé fogva: a jobb oldali = rudas; a bal oldali = nyerges; a lógó rúd melletti = lógós. Négyes fogatnál a rudas előtti = ostorhegyes vagy kisefás; a nyerges előtti = gyeplős.
Használata szerint lehet: tenyészló, hátasló, paripa, versenyló, hintósló, igásló, parasztló stb.

Szarvasmarha, barom, házitulok, bika, tehén, ökör, hízómarha, söre, csira, göböly; borjú, boci, beci, tinó, üsző.
Riska tehén = vörhenyégés tehén.
Bivaly, bivalybika, bivalytehén, bivalyborjú.
Szent Péter agara = szarvasmarha (tréf.).
Juh, kos; anyajuh, birka, bürge; ürü, berbés, berba; bárány, diszké, bari, toklyó,olló.
Kecske, bakkecske, anyakecske; gida, gedő, gödölye, olló.
Disznó, sertés, kan disznó, kancsi, kani, göbe, koca, poca, emse, eme, magló, siska, hízó, mangalica, mankus, ártány, malac, süldő, poci.
Kutya, eb, kutyó, kutyusz, kurta, fakó; kan kutya; nőstény kutya, szuka; kölyökkutya, kutyácska, kiskutya.
Pl. Eb vagy kutya. Kaparj kurta, neked is lesz. Eb ura fakó.
Ismertebb kutyafajták:
Komondor = a legnagyobb fajta hosszú szőrű, magyar eb;
mészároskutya, szelindek, mélák; juhászkutya; kuvasz = házőrző eb;
vadászkutyák: agár, kopó, csahos, vizsla, tacskó, véreb.
Uszkár, mopsz, öleb, pumi; csontevő, körmöscsuka, tótrák (= tréf. kutya).
Macska, cica, cirmos; kandúr, kan macska, kacor, nőstény macska, macskafi, cicuska.
Baromfi, aprómarha, majorság, háziszárnyasok.
Házityúk; kakas, jérce, tojó, tyúk, kotlós; csirke, csibe, pipe; kappan.
Galamb, hím galamb, nőstény galamb, galambfiók, gerle, tuba, tubica.
Pulyka, kan pulyka, pulykakas, nőstény pulyka, pulykajérce; kispulyka.
Kacsa, kacsa, réce, ruca, góca; gácsér; tojó; kiskacsa.
Lúd, gúnár, liba, tojó; kisliba, libácska, libus, libuska.
Szarvas, szarvasbika; szarvastehén, ünő; szarvasborjú, üsző; nyársas (egyéves), villás (kétéves).
őz, őzbak, őztehén, Őzgida, őzgödölye, őzike.
Farkas, nádi farkas, toportyánféreg, réten kullogó; hím farkas, nőstény farkas; farkaskölyök.
Medve, talpas, mackó; hím medve; anyamedve; bocs, medvebocs.

312. Növény. Növény, növényzet; fa, fácska, cserje, bokor, fű, gabonafélék, nád, káka.
Erdő, erdőség, yserdő, szálerdő, lábas erdő, berek, liget; pagony = fiatal erdő.
Nádas, náderdő; cserjés.
Kert, park, fasor, sétány, tisztása; gyümölcsöskert.
Virág, virágocska; gyümölcs, zöldség, levél, lomb, lombozat, tűiével; gomba, gyep, gaz, gizgaz, dudva, gyimgyom; haraszt.
Fás, terebélyes, dudvás, gyepes, gazos, lombos, gombás, gyökeres.
Tavasz, kikelet, rügyfakadás, bimbófeslés, virágnyílás, a természet ébredése, az első fecske érkezte.
Tavaszodik, lombosodik, fakad a rügy, nyílik a virág, ébred a természet; felébred, felébredés, virágzás.
Hull a levél. Sárgul a lomb; érett a gyümölcs. Szárad az ág.

313. Állattenyésztés. Tenyészt, felnevel, gondoz, keresztez. 
Állattenyésztő; gazda.
Nyáj, csorda, gulya, ménes, csürhe, konda, falka, folt, raj.
Nyáj, csorda = ném. Herde; gulya = Rinderherde; ménes = Pferdeherde; csürhe, konda = Schweineherde; falka = Rudel, Trieb; folt — Flug, Kette, Strich (Vögel); raj — Schwarm (Bienen).
Pásztor; gulyás, Öreg számadó, csordás, csordapásztor, tehénpásztor, tehenes, kiscsordás; bivalyos; juhász, juhászgazda, számadó juhász, bacsa, bacsó, juh-pásztor, birkás, bojtár, Öregbojtár, kisbojtár. kecskepásztor: csikós; disznópásztor, kanász, kondás, csürhés; libapásztor.
Kutyapecér = a vadászkutyafalka gondozója.

314.  Földművelés. Földművelés, gazdaság, gazdászat, kertészet, termelés. 
Szántás, vetés, boronálás, aratás.
Földművelő, földműves, szántóvető, termelő, paraszt, pór, gazdálkodó, gazdaember; kaszás; kertész; szüretelő.
Termel, termeszt, ültet, gazdálkodik; gazdasszonykodik.
Termelő, termesztő.
Termelés, termesztés.
Termék, termény, termés, mag, életmag, termesztmény, termelvény; ültetvény.
Szánt, vet, boronál, trágyáz, ugarol, kapál; szüretel, arat, csépel.
Tarol, letarol, tarlóz, arat, kaszál, sarlóz, nyír.
Tarlózás, letárolás, aratás, kaszálás, sarlózás; nyírás (nyírás).
Le van tarolva, aratva, kaszálva, sarlózva, nyírva.

315.  Ember. Ember, emberke, halandó, lélek, fej, teremtés, embertárs, anya szülte, valaki.
Nép, nemzet, emberi társadalom, emberiség.
Emberi, társadalmi; személyes, személyi, egyéni, polgári.
Egyén, személy, egyéniség, személyiség, egyed, egyediség, polgár.

316.  Férfi.  Férfi,  férfiú,  ember (parasztember, gazda),  férfiszemély,  úr; legény, fiú, stb. Vö. 129.
Férfias, hímnemű, hím.

317.  Nőszemély. Nőszemély, nő, némber, fehércseléd, fehérszemély, vászoncseléd, asszony, asszonyka, asszonyság.
Hölgy, úrhölgy, delnő, dáma, úrnő, úrinő, úriasszony, úrasszony, menyecske; úrilány, kisasszony.
Női, nőies, lányos, asszonyi, asszonyias, asszonyos.

318.  Érzék. Érzék, érzékszerv; érzet, érzület, érzés; észrevétel, öntudat. Érzékel, érez, megérez, észrevesz, öntudatra ébred.
Öntudatos, tudatos, érzett, észrevett.
Éreztet, érzékeltet, észrevétet, öntudatra ébreszt.

319. Érzéketlen. Érzéketlen, érzéstelen, bódult, kábult; mámoros, részeg, taplólelkű (= tréf. érzéketlen).
Érzéketlenség, bódultság, kábulás, kábultság, mámor, részegség, szédülés.
Bódít, elbódít, kábít, elkábít, szédít, mámorít, elmámorít, elmámorosít, mámorba ejt, megrészegít, megmaszlagosít.
Bódító, kábító, mámorító, szédítő, szédületes.
Bódul, szédül, elkábul, elmámorosodik, megrészegszik, lerészegszik, elérzéketlenedik.

320.  Élvez. Élvez; jól érzi magát, jókedve van, kényelemben van, friss egészségben van, gyönyörködik, kéjeleg.
Élvezet, élvezés, kényelem, jókedv, jó hangulat, jó egészség, gyönyör, kéj, kéjelgés.
Élvezetes, élvezhető, kényelmes, vidám, egészséges, gyönyörű, kéjes, hangulatos.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal