.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...

276.  Világ. Világ, nagy természet, természet, világegyetem, mindenség, anyag. Világ szűkebb értelemben = földünk.
Pl, A nagy világon e kívül nincsen számodra hely. (Vörösmarty.)

277.  Nehéz. Nehéz, súlyos, nem könnyű, terhes, terhelő, nyomasztó, nyomós.
Súly, nehézség, nyomás, teher, poggyász, rakomány; nyomtaték; nyomaték.
Nyom, terhel, ránehezedik, megterhel, megrak; súlyosbít, nehézkedik, súlyosodik.
Nehezen, súlyosan; nyomatékosan.
Pl. Nehéz sors, élet. Súlyos betegség. Terhes munka. Nyomasztó gondok. Terhelő vallomás. Nyomósok. Nagy nehézségekkel kell megküzdeni. Szelíd nyomás a kormány részéről. Nyomatékos kifejezés. Sokat nyom a latban. Adóval túlságosan megterhelt polgár. Súlyosbítja a helyzetet, hogy...
Nehézség (átv.) = akadály.


278.  Könnyű. Könnyű, súlytalan, nem nehéz, könnyed, gáznemű.
Könnyűség, könnyedség, súlytalanság; pehely, toll, lehelet, levegő, gáz. Lebeg, libeg, repül, lobog, libeg-lobog.
Könnyít, megkönnyít, könnyebbít; megkönnyebbül.
Könnyen, könnyedén, minden nehézség nélkül, nincs semmi nehézség.
Nehézség (átv.) = akadály.

279.  Sűrű. Sűrű, telített, tömény, töményített, tömött, tömör, összezsúfolt, áthatolhatatlan.
Pl. Sűrű haj, folyadék, (ném. dicht, dick).
Telített, töményített, tömény oldat (ném. gesättigte, konzentrierte Lösung).
Tömött haj, sorok. Tömör vas (ném. massives Eisen).
Összezsúfolt = ném. dicht gedrängt.

Sűrűség, fajsúly, tömöttség, zsúfoltság, tömeg; rög, göröngy, hant, homp.
Sűrűsödik, tömörül, megalszik, megszilárdul, megfagy.
Sűrít, tömörít, telít, töményít, fagyaszt, összezsúfol; kövez, kikövez.
Sűrűn, tömören, zsúfolva.
Sűrűség, tömörség, zsúfolás, telítés, töményítés.

280.  Híg. Híg, finom, illő, elillanó, illékony, sűríthető, hígított, laza, likacsos, porhatag, porhanyó, vékony, gáznemű, légnemű.
Hígság, finomság, sűríthetőség, lazaság, oldat, likacsosság, porhanyósság, vékonyság; gáz, levegő, pára, gőz, füst, por.
Hígul, meghígul, elillan, lazul, elpárolog, porhanyodik, porhanyul, vékonyodik; porrá, füstté, párává, gőzzé lesz.
Hígít, meghígít, felold, megolvaszt, felolvaszt, lazít, elpárologtat, porlaszt. vékonyít.

281.  Kemény. Kemény, szilárd, erős, hatalmas, szívós, kitartó, tartós, törhetetlen, rendíthetetlen, rendületlen, győzhetetlen, megerősített, megacélozott, edzett, vértes, vértezett, páncélos.
Kő, kőzet, kövezett, köves, kövezet.
Keménység, szilárdság, tartósság stb.
Keményít, acéloz, vértez, szilárdít, megerősít, crősbít, edz, kövez, kikövez.
Keményedik, megkeményedik, keményszik, megkeményszik, megszilárdul, megerősödik, kitart stb.
Keményen, szilárdan, erősen, tartósan, szívósan, hatalmasan, tűrhetetlenül, rendíthetetlenül, rendületlenül, győzhetetlenül, megerősítve, megacélozva. megacélozottan, edzve, edzetten, vértezve, páncélosán.

282.  Lágy. Lágy, puha, omlós, simulékony, gyöngéd, hajlékony, hajlítható, nyújtható, nyúlékony, nyúlós, formálható, porhanyós.
Pl. Lágy kenyér. Puhakacsó. Omlós pogácsa.
Lágyság, puhaság, hajlékonyság, gyöngédség, nyúlékonyság, porhanyósság.
Viasz, agyag, vaj, tészta; vánkos, párna, bársony.
Lágyul, puhul, hajlik, nyúlik, porhanyodik.
Lágyít, meglágyít, puhít, hajlít, megnyújt, porlaszt.
Lágyan, puhán, enyhén, gyöngéden.
Gyúr, meggyúr, összegyúr, gyűr, nyomkod, összeszorít, dagaszt, kall.
Pl. Tésztát gyúr, kenyeret dagaszt.
Kallanak a csapók, kik szűrposztót készítenek.


283.  Rugalmas. Rugalmas, rugékony; visszapattanó. Rugalmasság, rugékonyság, feszültség; rugó, ruggyanta. Feszül; visszapattan, visszaugrik.
Pl. Ruganyos léptekkel. Szellemi rugékonyság. Tetteinek rugója.

284.  Szívós. Szívós; nyúlós, nyújtható.
Szívósság; nyúlósság, nyújthatóság.
Pl. szívós ellenállás. Nyúlós tészta.
Szívós = nehezen nyújtható = (nem.) zäh.
Nyúlós = könnyen nyújtható = (ném.) dehnbar.


285.  Merev. Merev, törékeny, rugalmatlan, megcsontosodott.
Merevség, törékenység, rugalmatlanság.
Üveg, porcelán. Megmerevedik.
Merev = kemény és törékeny (ném. steif, starr).
Pl. Merev magatartás, ti. csak addig, ameddig kibírja; aztán meghajlik a dereka. Megcsontosodott nézetek, előítéletek.

286.  Őröl. Őröl, megőröl, darál, reszel, ráspolyoz, összemorzsol, zsurmoí, morzsolgat, porlaszt, porhanyít, morzsái, összetör, összezúz, levakar.
Porhanyós, por alakú, poros, lisztes, homokos, kavicsos, kövecses.
Liszt, dara, korpa, reszelek, morzsa, morzsika, zsurma, zsurmóka, morzsalék, por, homok, sívó v. futóhomok, porond, csórva, fövény, kavics, kövecs, szem, szemcse.
Malom, malomkő, daráló, reszelő, ráspoly, vakaró, mozsárj mozsártörő.
Megőrlődik, összemorzsolódik, porlódik, összetörik, összezúzódik, lisztté válik.
Lisztlopó = tréf. molnár.

287.  Dörzsöl. Dörzsöl, feldörzsöl, dörgöl, horzsol, felhorzsol. Súrol, sikál, sikárol; vakar, megvakar; vakaródzik, vakargat.
Dörzsölődik, horzsolódik, súrlódik.
Érdes, kérges, gyalulatlan, csiszolatlan, durva, bárdolatlan.
Dörzsölés, dörgölés, horzsolás, súrolás, sikálás, vakarás, vakaródzás.
Pl. Vakarja a fülét = meg van akadva. Kérges a tenyere a nehéz munkától. Csiszolatlan gyémánt = alapjában jóravaló, de egyébként műveletlen. Bárdolatlan = faragatlan, műveletlen.

288.  Síkos. Síkos, sikamlós, csúszós, sima. Simít, fényez, olajoz.
Siklik, sikamlik, csúszik.

289. Folyadék. Folyadék; oldat, főzet; csepp.
Folyékony, cseppfolyós, feloldott, olvasztott, megolvadt; olvadékony, olvadó, olvadozó, oldható, megolvasztott.
Folyik, oldódik, olvad, olvadoz, felolvad, megolvad, cseppfolyóssá válik, felenged.
Old, olvaszt, megolvaszt.
Folyékonyság, oldhatóság, oldódás, olvadás.

290.  Gáz. Gáz, levegő, légnemű test; pára, gőz, füst. Gáznemű, gőznemű, légnemű; terjengős, illó.
Elpárolog, elillan, elszáll, elgázolog.
Elpárologtat, elgázologtat.

291.  Víz. Víz, vízár; kútforrás, kút, vízvezeték, patak, sió, folyó, folyócska, folyam, tó, tenger. Fürdő.
Vizes, vizenyős, nedves. Tengeri, folyami.
Vízi, vízvezetéki, tengeri.

292.  Levegő. Levegő, lég, levegőég, szabad levegő; Isten szabad ege alatt.

293.  Nedves. Nedves, nyirkos, harmatos; vizes, lucskos, csatakos, latyakos, egy víz, csupa víz, csurom víz, ázott, átázott, bőrig ázott.
Nedv, nedű, nedvesség, harmat, eső, víz; nyirok, lucsok, latyak.
Nedves, harmatos, vizes lesz; nedvesedik, átnedvesedik, megnedvesedik, nyirkosodik, átvizesedik, megázik.
Megnedvesít, bevizesít, áztat, beáztat.
Locsol, locsolgat, meglocsol, permetez, rácsurgat, öntözget, ráönt, leönt, lövell, rálövell, fecskendez, befecskendez, olt (tüzet), freccsent, befreccsent.
Locsolás, permetezés, öntözés, fecskendezés, oltás. Merít, elmerít, mer, kimerít, kimer, kikanalaz.

294.  Száraz. Száraz, kiszáradt; vízmentes, vízhatlan; aszott, kiaszott.
Szárazság, aszály, vízmentesség, vízhiány.
Szárad, felszárad, szikkad, felszikkad, aszalódik, fonnyad, elszárad, kiaszik.
Szárít, felszánt, felitat, aszal; elfonnyaszt, vízmentesít, ármentesít.
Szárítás, felszárítás, felitatás, aszalás; ármentesítés.
Pl. Száraz hangon válaszol. Száraz malom. Szárazság = nem. Dürre. Aszalt gyümölcs.

295.  Sziget. Sziget, félsziget; part, mart.
Part = a vízzel szomszédos száraz földsávok vízszintes irányban. -Mart = valamely árok v. mély meder v. szurdok oldalfalai.

296.  Öböl. Öböl, tengeröböl, rév, kikötő; tengerszoros, tengercsatorna.

297.  Tó. Tó, tavacska, tengerszem; tócsa, kátyú.
Sárrét, láp, posvány, mocsár, hínáros, morotva, ingovány, semlyék.
Ingoványos, lapos, mocsaras, morotvás, semlyékes.

298.  Folyik. Folyik, ömlik, zúdul, zuhog, áramlik, kifolyik, kiömlik, folydogál, szivárog, kiszivárog, csurog, kicsurog; patakzik; hömpölyög; kiárad, kicsordul; özönlik.
Szivárog = nagyon kis résen át, csekély mennyiségben, lassan folyik ki.
Csurog = valamely tartóból vékony, folytonos sugárban folyik ki; patakzik = nagy mennyiség egyszerre, sebesen folyik; hömpölyög = nagy mennyiség egyszerre nehézkesen folyik; kiárad, kicsordul = tartójában már nem férvén el, széleit átlépi.

Folyó, folyóvíz, folyam, folyócska; forrás, csermely, patak, vízér; csatorna.
Vízesés, zuhatag; zúgó, zugorna.
Ár, áram, áradat, vízár, özön, özönlés, vízözön, áramlás, csorgás, kifolyás, szivárgás.
Eső: esik, csepeg, cseppen, cseppenként csurog, esőzik, szakad, ömlik, hull, csurog-csepeg az eső, megnyíltak az ég csatornái, hull a zápor; veri a ragya; szitái, szemereg, szemzik, permetezik, csepereg az eső.
Csepegő, csörgő, Öntő, zuhogó.
Veri a ragya = verőfényes időben esik rá az eső. (Ördög veri a feleségét.)
Szitál stb. = finom cseppekben hull az eső.

Eső, zápoffcső, zivatar, jégeső.
Úszik, úszkál, éviekéi, fickándozik, ficánkol, lubickol (mint a hal a vízben).
Önt, öntöget, öntözget, felönt, öntöz, locsol, locsolgat, kifolyat, kiömleszt, kiönt, önt, csepegtet, cseppent, csurgat.
299.  Szél. Szél; vihar, szélvész, forgószél, fergeteg, zivatar, orkán; szélroham, szellő, fuvallat, fuvalom, szellőcskc, léghuzam, légvonat; szufla, szusz.
Szellő, fuvalom — alig érezhető, kellemes, csekély szél.
Szellős, léghuzamos; szeles, viharos, orkánszerű, fergeteges; zivataros, zord, zegernye, zimankós, rossz, rút (időjárás).
A szél: fúj, fütyül, süvölt, sivít, zúg, búg; a vihar üvölt, bömböl, tombol.

300. Vízcsatorna. Vízcsatorna, ereszcsatorna, levezetőcső, csatorna, levezetőcsatorna, alagcső, cső, torkolat, vízér.
Ereszes; csatornázott, alagcsöves.
Csatornázás, alagcsövezés.

3 Comments:

 1. Klapanciusz said...
  no, innét lopni fogok)))
  von Birken said...
  Azért van. :)
  sat. said...
  Kedves von Birken!
  Engedd meg, hogy áldásos munkálkodásod elismeréséül továbbítsam Néked az alkotó jegyzetelő/ kreatív blogger-díjat, ami bizonyos kötelezettségekkel is jár, mikről többet megtudhatsz a Tara jegyzetelőire kattintással ( http://az-elet-szeretete.blogspot.com/ ), vagy esetleg röviden az én legutó béjeddzésemre kattintással is. Minden jóut kívánva maradok tisztelettel
  Tibi

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal