.
Hogy ne érje szó a ház elejét

A ‘szó’ többes számának két változata van: szók és szavak. Gyakrabban a ‘szavak’ változatot használjuk, ám egyes esetekben a többes szám a ‘szók’ alak is lehet (például a névszók, határozószók, mondatszók összetett szavakban).
Az alakváltozatok közül mindkettő előfordulhat például a következő kifejezésekben: szerelmes szókkal/szavakkal, indulatos szókkal/szavakkal.

Lásd: Magyar nyelvhasználati szótár 2007: 219.AZ OLDAL FELTÖLTÉS ALATT!
Elnézést mindenkitől a ritka frissítésekért, de oly nehezen veszem rá magam a szkennelésre...


abajgat - zaklat, nyaggat, nyúz. Ne abajgasd már apádat, nem látod, mennyi a dolga? - Hajszol, kerget, nyugtalanít. Egész nap szegény kutyát abajgatják a komisz kölykei. - Kiabál, óbégat, siránkozik. Óh Szó! jajgass, abajgass, kiabálj! (Babits: Egyfajta kultúra)  ¤ Hangutánzó vagy hangfestő eredetű szó.

abcúg - le vele! pfuj! Nevettek, kiabáltak, lezúgták. - Abcúg, abcúg! Nem akarjuk hallani! (Mikszáth) - Abcúgol: abcúgot kiabál, kifütyül.  ¤ Elavult szó, a múít század második felében volt divatos. Németül Abzug 'elvonulás', kártyajátékban 'levonás'; fenti értelmében csak nálunk volt használatos.

ab ovo [ejtsd: ab óvó] - eleve, eredendően. Ezt a megoldást nem helyeslem, mert ab ovo ellenzék minden eröszakot. - Kezdettől, eleitől fogva. Nehezen haladtunk, mert sokan ab ovo reménytelennek ítélték a vállalkozást.  ¤ Latin kifejezés, annyit tesz: 'a tojástól'. Eredetére két magyarázat van. 1. A rómaiak az étkezést tojással kezdték, és almával fejezték be, ezért az ab ovo usque ad malum ('a tojástól az almáig') kifejezés azt is jelentette, hogy 'elejétől végéig'. 2. Az ógörög rege szerint Léda királynő, akit Zeusz hattyú képében ejtett meg, tojásokat „szült", és egy ilyen tojásból lett Helené, akit később Parisz elrabolt, és így előidézte a trójai háborút. Mármost Horatius egy versében azért dicséri Homéroszt, hogy az „Iliász" történetét nern Léda tojásán kezdve (ab ovo) meséli el, hanem az események sűrűjébe vezeti az olvasót. - Ritkán, választékos stílusban fordul elő.

abrichtol - a régi szakmai nyelvekben: egyenget, alakít, igazit. - A régi katonai nyelvben: kiképez; fegyelmez, fényit. - A nép nyelvében, főleg abriktol formában: üt, ver, páhol, tángál. Megint a fiát abriktolja a nadrágszíjával.  ¤ A német abrichten ('alakít, idomít') igéből; elavult, ill. tájnyelvi szó.

abszint - ürömmel vagy ánizzsal ízesített, zöldes színű, igen erős pálinka, a múlt század második felében volt divatos.  ¤ Végső forrása az üröm görög neve: apszinthion.


abszolút - feltétlen, korlátlan, mindentől független. Ellentéte a => RELATÍV: viszonylagos, valamihez viszonyított. Az abszolút nulla foknál alacsonyabb hőmérséklet fizikailag lehetetlen; a gyakorlatban használt hőmérsékleti skálák különféle fizikai jelenségekhez viszonyítanak (pl. a víz fagyáspontjához). - Az abszolút szám az az érték, amelynél az előjelet nem vesszük figyelembe. - Az abszolút többség pl. a polgári parlamentben azt jelenti, hogy az egyik pártnak az összes képviselői helyek felénél több van birtokában. - Abszolút hallás: kivételes zenei hallás, amely nemcsak a hangközöket érzékeli pontosan, hanem egy magában álló hangot is felismer, hogy pl. az „két-vonalas gisz". - A köznyelvben gyakran feleslegesen mondjuk 'teljes, tökéletes, feltétlen' értelemben: abszolút képtelenség, abszolút tekintély stb. | abszolúte: a szó latinos határozói formája a modoros beszédben: abszolúte (= tökéletesen, feltétlenül, fenntartás nélkül) megbíztam benne. | abszolutizmus: egyeduralmi rendszer (abszolút monarchia), amelyben az uralkodó hatalmát, döntési jogát semmi sem korlátozza.  ¤ A latin absolutus (tkp. 'feloldott, le nem kötött') szóból.

absztinencia - önmegtartóztatás, bizonyos élvezetektől vagy élvezeti cikkektől való teljes és elvszerű tartózkodás. Elsősorban az alkohol és a kábítószerek vonatkozásában használjuk, de beszélünk nemi absztinenciáról is. | absztinens: önmegtartóztató, (káros) élvezeteket kerülő. Súlyos alkoholista volt, de most már három éve absztinens. — Főnévként régebben a szesztilalom híveire alkalmazták: Az absztinensek mozgalma.  ¤ A latin abstinere ('visszatart; tartózkodik') igéből; választékos.

0 Comments:

Post a CommentÚjabb bejegyzés Régebbi bejegyzés Főoldal